наскільки Ви знайомі з системою розвивального навчання Д.Б.Ельконіна - В.В.Давидова?

неділя, 20 лютого 2011 р.

Клуб РО


Дорогие друзья, коллеги, единомышленники - РОшники!

Теперь встречаемся еще и здесь http://clubro.at.ua/
в нашем Клубе, на неформальной территории РО!
В любое время! При любой погоде!


Чтобы поделиться
радостями, успехами, сомнениями и соображениями
нашими учительскими или наших учеников.

Чтобы обменяться
опытом работы по системе развивающего обучения.

Чтобы задать вопрос
и дать профессиональный совет.

Чтобы почитать интересное-нужное-полезное.
Чтобы, чтобы, чтобы...

Объединяемся!

вівторок, 11 січня 2011 р.

Русскоязычный вариант сайта Центра психологии м методики развивающего обучения

Уважаемые коллеги!
Начинает работу русскоязычная версия сайта Харьковского Центра психологии и методики развивающего обучения по адресу: http://centrro.ucoz.ru/
Сайт пока на стадии разработки, однако самая важная информация на нем уже есть. Вскоре раздел "Библиотека" пополнится статьями и файлами слушателей из архива Центра. Приглашаем вас к сотрудничеству! Будем рады, если вы разместите тут свои материалы по теме.

P.S.На украиноязычной версии сайта Центра (http://centrro.at.ua/), существующей уже 1 год, по-прежнему будут размещаться материалы как на украинском, так и на русском языках.

пʼятниця, 15 січня 2010 р.

Про сайт Центру. Запрошуємо до співпраці.

Шановні колеги! Кілька коментарів щодо сайту Центру.

На головній сторінці у новинах сайту подаватиметься інформація про терміни проведення семінарів Центру психології і методики розвивального навчання.
Зі змістом семінарів можна ознайомитися у розділі "Підготовка педагогів".
Крім того, ми плануємо інформувати вас про важливі події РН. Розраховуємо і на вашу допомогу. Повідомте нам про заходи, що відбуватимуться або нещодавно відбулися у районі, місті або у школі.

У розділі "Бібліотека" вміщено анотації книжок, які ми радимо прочитати всім, хто цікавиться системою розвивального навчання.
У "Каталозі статей" подано:
- тексти офіційних документів, що регулюють роботу класів РН;
- статті, що висвітлюють історію становлення системи РН;
- матеріали з досвіду роботи вчителів РН.
Ми намагатимемося постійно поповнювати Каталог новими статтями. Будемо раді побачити на сторінках сайту і ваші матеріали.
У "Каталозі файлів" створено спеціальний розділ для слухачів Центру, де розміщуватимуться необхідні навчальні матеріали.

Розділ "Школи РН" містить далеко неповний перелік навчальних закладів, у яких працюють класи розвивального навчання. Якщо ви учитель РН і не знайшли у переліку школу, в якій працюєте, напишіть нам про це. Колеги та батьки майбутніх учнів мають дізнатися про успіхи вашого колективу в РН.

Отже, запрошуємо до співпраці!

Центр психології і методики розвивального навчання

Шановні колеги! Відкрився сайт Центру психології і методики розвивального навчання http://centrro.at.ua/
Ласкаво просимо і сподіваємося на співпрацю!

вівторок, 27 листопада 2007 р.

"Методика викладання математики в початковій школі за системою розвивального навчання (РН)"

Шановні колеги!
До вашої уваги орієнтовний зміст моєї творчої роботи.
Буду вдячна за будь-які ваші коментарі, запитання, пропозиції, зауваження, поради тощо!

Тема роботи "Методика викладання математики в початковій школі за системою розвивального навчання (РН)".
Йдеться про конкретну систему, розроблену Д.Б Ельконіним, В.В. Давидовим, В.В Рєпкіним та іншими російськими й українськими вченими, які аналізуючи навчальну діяльність школярів визначили її сутність, що полягає не в засвоєнні знань та умінь, а у формуванні в учнів "інструмента" їх здобуття.

Зміст тренінгу намагатимуся зробити максимально конкретним і практичним. Однак, оскільки цільовою аудиторією я обрала вчителів початкових класів, які не проходили навчання щодо викладання за системою РН, а лише, сподіваюся, чули про неї (максимум - бачили роботу колег), першу тему планую присвятити загальним питанням.

Отже, зміст тренінгу послідовно розкриватиметься у трьох темах (їх назви поки що орієнтовні):
1.1. Розвивальне навчання як сучасна освітня система (передумови її створення, історію створення (розробки) системи, сучасний стан й поширення, ключові поняття теорії РН).
1.2. Методика викладання математики в РН (специфіка змісту, методів, форм в РН)
1.3. Урок як "клітинка" системи. Підготовка і проведення уроку математики в РН.

Орієнтовні очікувані результати тренінгу.
Систематизувати знання слухачів щодо:

- ключових понять теорії РН;
- логіки побудови курсу математики в РН;
-особливостей методики викладання математики в РН;
-основних типів уроку в РН, їх структури;
- послідовності проектування уроку в РН.

Сформувати (розвинути) вміння:
- визначати навчальні задачі та моделювати логіку побудови змісту курсу математики;
- визначати тип уроку відповідно до змісту та етапів навчальної діяльності (НД);
- здійснювати вибір методів і форм навчання відповідно до етапу НД, типу уроку;
- проектувати урок математики, застосовуючи відповідні методи та форми навчання.

Розвинути установки до:
- інноваційності;
- аналізу;
- співпраці;
- рефлексії.

понеділок, 26 листопада 2007 р.

Список ресурсів

Під час тренінгу використовуватимуться
такі дидактичні та методичні матеріали:

- діаграми різних типів;
- конспекти уроків та їх фрагменти;
- схеми, таблиці для аналізу;
- фрагменти учнівських робіт;
- відеоматеріали тощо

Список ресурсів:

1. Сайт Открытого института „Развивающее обучение” (Москва). - Доступний з <http://www.ouro.ru/iro/>.
Висвітлено особливості системи розвивального навчання, підхід до організації післядипдомної освіти; подано плани навчальних курсів.

2. Особенности курса математики в системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова //Психологическая наука и образование». – 1996.- №4. - [Цит. 2007, 25 листопада]. - Доступний з <http://www.centr-ro.ru/st/st_059.html>.

3. Технология развивающего обучения решению задач в начальной школе. Методические рекомендации для студентов педагогического факультета./ Калинингр. гос. ун-т. – Сост. В.В.Малыхина. – Калининград, 1999. – 13с. - Доступний з <http://window.edu.ru/window_catalog/files/r22619/maly99.pdf>
Подано планування і стислий опис лекційних і практичних занять.

4.Власюк Е.Г. Мониторинг предметных достижений студентов в процессе изучения дисциплины „Методика преподавания начального курса математики” в педагогическом училище. - Доступний з <http://seminar.kspu.ru/uploads/1098345431/vlasuk.doc>